کارتخوان ایرانی در استانبول

 

خرید ارز و خدمات دیگر ما از طریق کشیدن کارت بانکی ایرانی خود استانبول

انجام امور ارزی و حواله در استانبول و کارت خوان ایرانی - مالتین

عیار ۲۴ مجهز به کارتخوان ایرانی می‌باشد که با مراجعه به آدرس دفتر در میدان تاکسیم با کارت ایرانی خود ارز و خدمات دیگر را خریداری کنید.