شرکت عیار گلوبال در زمینه انجام امور مربوط به صرافی، خدمات مالی و سرمایه گذاری،ثبت شرکت در ترکیه ثبت شده است. دفتر این شرکت در استانبول، میدان تاکسیم می باشد و با داشتن تیمی حرفه ای همواره تلاش می کند تا بهترین خدمات را به مشتریان خود ارائه نماید.